Kontrast
Rozmiar czcionki
Mapa strony
Szukaj na stronie
Godło Polski z nazwą szkoły

Szkoła Podstawowa w Nowych Piekutach

Współpraca szkół partnerskich

Współpraca szkół partnerskich

Współpraca szkół partnerskich – Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach i Polskiej Szkoły Społecznej w Grodnie przy Związku Polaków na Białorusi

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach wzięła udział w projekcie współfinansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu pn.,,Rodzina Polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce" realizowanym przez Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska". W ramach realizacji projektu nawiązała współpracę z Polską Szkołą Społeczną w Grodnie przy Związku Polaków na Białorusi, do której uczęszczają uczniowie narodowości polskiej. Główne cele współpracy szkół to: nawiązanie i wzmocnienie relacji pomiędzy uczniami szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, poznanie historii Polski oraz doskonalenie znajomości języka polskiego przez uczniów szkoły na Białorusi, poznanie przez uczniów szkoły w Nowych Piekutach polskiego dziedzictwa na Białorusi, zwiedzanie Podlasia przez uczniów szkoły na Białorusi.

Podczas pobytu uczniów ze szkoły w Nowych Piekutach na „Zielonej Szkole” w Grodnie, w dniach 21-24 listopada 2017r., młodzież z obu szkół wzięła udział w zajęciach teatralnych, warsztatach aktorskich pod kierunkiem znanego białoruskiego aktora Wiktora Szałkiewicza., warsztatach tanecznych i artystycznych prowadzonych przez panie Lucynę Samujłową i Swietłanę Timoszko ze Szkoły Społecznej w Grodnie oraz panie Dorotę Niemyjską, Marzenę Olędzką i Agnieszkę Zdrodowską ze Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach. Ponadto dla uczniów organizowane były: konkursy związane z rokiem polskim, wycieczki śladami sławnych Polaków oraz koncerty patriotyczne promujące polską twórczość, kulturę, sztukę, tradycje i zwyczaje. Podczas pobytu na Białorusi uczniowie z Polski brali udział w wycieczkach śladami Adama Mickiewicza i Elizy Orzeszkowej. Odwiedzili m.in. Zaosie – miejsce narodzin wieszcza; jezioro Świteź znane z romantycznych ballad Adama Mickiewicza;  muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku.  Byli także w Bohatyrowiczach – ukochanym miejscu Elizy Orzeszkowej, widzieli utrwalone w powieści „Nad Niemnem” grób Jana i Cecylii oraz mogiłę powstańców styczniowych; zwiedzili muzeum Elizy Orzeszkowej w Grodnie.

Efektem pracy uczniów i instruktorów był występ finałowy pt. „Zakochany Mickiewicz” wystawiony w Polskiej Społecznej Szkole w Grodnie przy Związku Polaków na Białorusi 24 listopada 2017r. Scenografię do występu przygotowała młodzież z Piekut, projektując na jednych z zajęć artystycznych mapy myśli na temat „Grodno oczami gimnazjalistów z Polski”. Na występ artystyczny składały się m.in. recytacja i śpiew utworów Adama Mickiewicza - „Przyjaciele”, „Romantyczność”, „Precz z moich oczu”; prezentacja widowiska choreograficznego do piosenki „Zakochany Pan Tadeusz” w wykonaniu Michała Żebrowskiego i Anny Marii Jopek, odtańczenie poloneza.

W grudniu młodzież z obu szkół pracowała nad własnoręcznym przygotowaniem dla siebie nawzajem upominków bożonarodzeniowych. W Nowych Piekutach powstały bombki choinkowe wykonywane metodami: decoupage, karczocha i quilling  oraz karty świąteczne tworzone metodami: iris folding, haft matematyczny i quilling. Ponadto młodzież z Polski wykonała decoupage na szkle, ozdabiając wazony i patery.

Uczniowie w Grodnie, pracując pod kierunkiem m.in. pani Renaty Dziemiańczuk, przygotowali różnorodne ozdoby choinkowe: aniołki z papieru i ze słomy, rękawice św. Mikołaja, filcowe renifery, a także karty świąteczne.

Wymiana upominków tuż przed Bożym Narodzeniem w obu szkołach sprawiła ogromną radość i uczniom, i nauczycielom, ponieważ każdy został obdarowany prezentem.

W dniach 4-6 czerwca 2018 roku gościliśmy uczniów z Białorusi w Polsce – na  „Zielonej Szkole” w Hodyszewie i w Nowych Piekutach. Młodzież zakwaterowana była w Ośrodku „Ojczyzna” przy Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie. To tutaj odbywała się większość zajęć – zabawy integracyjne prowadzone przez gimnazjalistów z Nowych Piekut pod kierunkiem opiekunów, spotkanie autorskie z Podlaską pisarką Katarzyną Drogą, która opowiadała uczniom o swojej drodze do powieściopisarstwa oraz o najnowszej powieści pt. „Kobieta, którą pokochał Marszałek. Opowieść o Oli Piłsudskiej”. Katarzyna Droga wyjaśniła także genezę powstania publikacji – książka została napisana, aby uwiecznić pamięć Aleksandry Piłsudskiej i Polek walczących sto lat temu o nasze dzisiaj, w podziękowaniu za to, że m.in. dzięki nim powieść można było napisać po polsku.

W Ośrodku „Ojczyzna” uczniowie bawili się i uczyli podczas warsztatów artystyczno-historycznych, przygotowując spektakl pt. „Historia Polski” złożony z ośmiu jednoaktówek. Ponadto, pozostając w klimacie historycznym, młodzi ludzie wzięli udział w spotkaniu z Grupą Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „Plis”  w Stokowisku, gdzie obejrzeli militarne eksponaty, rekonstrukcję potyczki z okupantem oraz bawili się z ułanami przy ognisku.

6 czerwca uczestnicy „Zielonej Szkoły” wyjechali na wycieczkę do Biebrzańskiego Parku Narodowego - Twierdzy Osowiec – Tykocina. W Biebrzańskim Parku Narodowym podziwiali bogatą florę i faunę biebrzańską w Sali Ekspozycyjnej CEiZ oraz uczyli się, bawiąc się przy tym na ścieżce edukacyjno-przyrodniczej. Następnie, po przejściu kontroli przy bramie jednostki wojskowej, wędrowali po Twierdzy Osowiec z II poł. XIX w., słuchając pełnego pasji przewodnika – pana Mirosława Worony opowiadającego historię tego niezwykłego miejsca i zwiedzali muzeum w twierdzy – gdzie była możliwość oglądania militariów od czasów carskich do współczesnych czy przymierzania mundurów żołnierskich.

Z Osowca wszyscy udali się do Tykocina, aby pospacerować po zamku zrekonstruowanym na fundamentach XVI-wiecznego zamku królewskiego Króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy - Zygmunta Augusta, wziąć udział w żywej lekcji historii w Muzeum Narwi w Tykocinie prowadzonej przez lokalnego przewodnika-pasjonata Tykocina pana Adama Rudawskiego i poznać historię tykocińskiego portu rzecznego będącego niegdyś jednym z największych w kraju, a także przepłynąć się tramwajem wodnym po Narwi i na koniec - pobawić się w parku linowym.

7 czerwca młodzież z Grodna wraz z grupą projektową z Nowych Piekut uczestniczyła w cyklicznej imprezie organizowanej przez Wójta Gminy Nowe Piekuty, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach oraz Proboszczów Parafii Hodyszewo i Piekuty – w Dniach Gimnazjalistów. Tegoroczna XV edycja przebiegała pod hasłem „Wolność jest w nas” i była związana z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Po mszy w hodyszewskim sanktuarium celebrowanej przez JE Biskupa Stanisława Stefanka młodzież wyruszyła na trasę rajdową, by zagrać w „Historyczną Grę Terenową” i rozwiązywać zadania dotyczące historii, literatury i kultury naszego kraju. Następnie na placu szkolnym w Nowych Piekutach szukała „50”, a później wzięła udział w koncercie patriotycznym, wykonując piosenkę „Polskie kwiaty”. Kolejnym punktem programu było wysłuchanie wykładu „Moja niepodległa – przywracamy pamięć żołnierzom wyklętym” wygłoszonego przez starszego inspektora Bogusława Szczepana Łabędzkiego. Po nim przy torcie świętowano jubileusz XV-lecia Dni Gimnazjalistów i bawiono się na świeżym powietrzu z ok. 300 uczestnikami przedsięwzięcia pod kierunkiem trenerek  z Mobilnej Szkoły Tańca Paaro  prowadzonej przez Sylwię Świsłowską. Po niezwykle energetycznej zabawie przyszedł czas na podsumowanie rywalizacji 15 drużyn biorących udział w Dniach Gimnazjalistów. Okazało się, że uczniowie z Grodna i drużyna projektowa z Nowych Piekut wywalczyli sobie, dzięki niezwykle owocnej współpracy, I miejsce.

Piątek 8 czerwca był ostatnim dniem pobytu gości z Grodna na Podlasiu. Przyszedł czas na pochwalenie się efektami intensywnej pracy warsztatowej. Cała szkolna społeczność Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach mogła oglądać spektakl o niezwykle barwnej historii Polski w wykonaniu uczestników „Zielonej Szkoły”. Na spektakl składały się następujące jednoaktówki: Chrzest Polski - 966, Polska Piastów, Polska Jagiellonów, Rzeczpospolita szlachecka, Rozbiory, 11 listopada 1918, Dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa, Polska współczesna. Dopełnieniem występów był koncert saksofonowy w wykonaniu Arsenija Timoszko – ucznia szkoły w Grodnie oraz zaśpiewana przez jego starszą koleżankę i kolegę w duecie piosenka „Psalm dla Ciebie” Piotra Rubika.

Na zakończenie występu wręczone zostały uczniom dyplomy – nagrody i wyróżnienia w Międzyszkolnym konkursie patriotycznym z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę „Niepodległa, Niepokorna” zaplanowanym jako jedno z działań projektowych. Konkurs rozgrywany był w III kategoriach  - literackiej, plastycznej i multimedialnej. Organizatorom przyświecały następujące cele: propagowanie tradycji patriotycznych, kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego, pobudzenie inwencji twórczej przez wprowadzenie do prac elementów związanych z historią Rzeczpospolitej, rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej, kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki oraz tradycji patriotyczno-historycznej związanej z obchodami 100-lecia Niepodległości Polski, popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych, wzmocnienie uczuć patriotycznych dzieci. Konkurs plastyczny dotyczył wykonania dowolną techniką pracy formatu A3 nawiązującej tematycznie do 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Konkurs literacki odbywał się w dwóch kategoriach – poezja i proza. Uczestnicy konkursu multimedialnego wykonywali prezentację multimedialną lub film o tematyce niepodległościowej. W konkursie literackim wierszem „Ojczyzna Niepodległa”  I miejsce wywalczyła sobie Agata Kostro z kl. III b gimnazjum. Zwyciężczynią konkursu plastycznego została Anita Niemyjska z klasy VII, zaś w konkursie multimedialnym bezkonkurencyjny okazał się Damian Ciborowski z klasy VII.

Aby utrwalić wszystkie działania przedsięwzięte w ramach realizacji projektu, uczestnicy projektu zaprojektowali i wydali folder pamiątkowy dla wszystkich uczniów – zarówno z Grodna jak i z Nowych Piekut.

Pożegnanie było dla wszystkich bardzo trudne. W niezwykle gościnnym, za sprawą gospodarza – ks. Józefa Olejki SAC, Ośrodku „Ojczyzna”, po pysznościach przygotowywanych przez kucharza pana Tomka, przy udziale gości – pana Marka Kaczyńskiego Wójta Gminy Nowe Piekuty, ks. dr. Wojciecha Juszczuka Proboszcza Parafii Hodyszewo, ks. kan. Tadeusza Sołtysika Proboszcza Parafii Piekuty oraz pani Anżeliki Orechwo – dyrektor Polskiej Społecznej Szkoły w Grodnie przy Związku Polaków na Białorusi, pani Danuty Wyszyńskiej – dyrektor i pani Marii Łapińskiej - wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach nadszedł czas na podziękowania, wymianę upominków, łzy wzruszenia i zapewnienie, że niezależnie od tego, że realizacja projektu dobiegła końca, współpraca między szkołami będzie kontynuowana, bo zarówno młodzieży z Polski -  na Białorusi, jak i młodzieży z Białorusi  - w Polsce – było bardzo, bardzo dobrze. Wymiana młodzieży okazała się niezwykle cenna ze względu na możliwość poznania kultury, wzbogacenia języka, wymianę doświadczeń i nabycie wielu umiejętności. Nauka zdobyta w ramach „Zielonej Szkoły” niezwykle mocno zapada w pamięć i procentuje w dalszym życiu. Uczestnicy projektu nie powiedzieli sobie „Żegnamy się”, powiedzieli sobie – „Do zobaczenia”. W ramach kolejnego wspólnego działania – wizyt - odwrócona zostanie kolejność. Zimą uczniowie z Nowych Piekut będą gościć u siebie młodzież z Grodna, a młodzież z Nowych Piekut zobaczy Grodno wiosną. Bo kiedy coś się kończy, coś się także zaczyna…

Marzena Olędzka, Dorota Niemyjska

powrót
  • Przejdź do Patron Szkoły
  • Przejdź do Wesoły promyk
  • Przejdź do Plan Lekcji
  • Przejdź do E-dziennik
  • Przejdź do MEN
  • Przejdź do OKE Łomża
  • Przejdź do Strona archiwalna
  • Przejdź do Kuratorium Oświaty Białystok
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl