Kontrast
Rozmiar czcionki
Mapa strony
Szukaj na stronie
Godło Polski z nazwą szkoły

Szkoła Podstawowa w Nowych Piekutach

Szkolne Koło Caritas

„Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić.”

 Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

 Wolontariat rozwija również postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów - wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

  Nasi wolontariusze przystąpili w bieżącym roku szkolnym do następujących działań:

 •   „ZAMIAST BATONIKA-WRZUĆ DO SŁOIKA”

 Wolontariusze i uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych, są wrażliwi na nieszczęście innych, zawsze gotowi do niesienia pomocy materialnej. Okres pandemii  i nauczanie zdalne ograniczyło działalność naszego koła. Mimo to udało się nam   przeprowadzić akcję na rzecz Michasia cierpiącego na rzadką chorobę SMA 1. Pomoc pieniężna w wysokości 5.542,25 zł. trafiła na konto chorego dziecka.

 •  PAMIĘTAMY

1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci   Żołnierzy Wyklętych.  Wolontariuszki ze Szkolnego Koła Caritas uporządkowały miejsce pamięci poświęcone mjr Kazimierzowi Kamieńskiemu ps. Huzar w Markowie Wólce.

 •  CZYTAM – UMIEM – ROZUMIEM

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas przystąpili do akcji „CZYTAM - UMIEM – ROZUMIEM” . Z powodu panującej pandemii prowadzimy naszą akcję  w swoich domach. Starsi uczniowie czytają młodszemu rodzeństwu bajki i opowiadania.
Czytanie jest bardzo mocnym sygnałem odbieranym przez dziecko. Wówczas buduje się poczucie własnej wartości, emocjonalna stabilność malucha – to fundament do późniejszych relacji z innymi. Jednocześnie ta sama aktywność, czyli tzw. czytanie dialogowe (czytanie zapraszające dziecko do interakcji), buduje bardzo głębokie powiązanie pozytywnych skojarzeń ciepła, bezpieczeństwa, radości z relacją z drugim człowiekiem.

 •  JAŁMUŻNA  WIELKOPOSTNA - „ CZAS MIŁOSIERDZIA”

 Caritas Polska od kilku lat zwraca uwagę na wartość solidarności międzypokoleniowej. Dlatego zachęca wszystkich, przede wszystkim dzieci i młodzież do włączenia się w Jałmużnę Wielkopostną poprzez:

–skarbonkę miłosierdzia, do której przez Wielki Post zbiera się pieniądze, które są konkretnym wyrzeczeniem przyjemności na rzecz drugiego człowieka. W naszej szkole uczniowie z klas młodszych w okresie Wielkiego Postu biorą udział w tej akcji. Zebrane pieniądze zostaną przekazane za pośrednictwem parafii do Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

 •  „PRZYJDŹ, ZADZWOŃ, POROZMAWIAJ!”

 Z uwagi na to, że jesteśmy w czasie pandemii, ofiarowanie uwagi i czasu osobom, które żyją tuż obok nas, a pozostają samotne i niezauważane na co dzień –osoby chore, starsze, dziadkowie jest bardzo potrzebne. Wielki Post jest czasem budzenia wrażliwości i dzielenia się tym, co mamy najcenniejsze –czasem. Wolontariusze przystępują do akcji charytatywnej mającej na celu zauważenie takich osób i podzielenie się z nimi swoim czasem, okazaniu pomocy w zwykłych, codziennych czynnościach. Szczególną troską obejmą swoich dziadków i babcie.

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

 

powrót
 • Przejdź do Patron Szkoły
 • Przejdź do Wesoły promyk
 • Przejdź do Plan Lekcji
 • Przejdź do E-dziennik
 • Przejdź do MEN
 • Przejdź do OKE Łomża
 • Przejdź do Strona archiwalna
 • Przejdź do Kuratorium Oświaty Białystok
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl