Kontrast
Rozmiar czcionki
Mapa strony
Szukaj na stronie
Godło Polski z nazwą szkoły

Szkoła Podstawowa w Nowych Piekutach

Kluczowe kryteria /przesłanki, które bierze pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydający opinie o zmianie trybu nauczania

Epidemiologiczne / Kliniczne

Organizacyjne

·         Wystąpienie u dziecka lub pracownika szkoły co najmniej jednego z poniższych objawów poniższych objawów:

- kaszel,

- gorączka,

- duszność,

- utrata węchu o nagłym początku,

- utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku.

 

·         Jeśli dziecko lub pracownik szkoły w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów miał bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID‐19

 

Jako bliski kontakt należy rozumieć:

•     przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15minut,

•     bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusemCOVID‐19 (np. podanie ręki),

•     bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID‐19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),

•     przebywanie w tym samym pomieszczeniu, co chory z COVID 19 przez co najmniej 15minut (np. w mieszkaniu, w klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej).

 

- Liczba przypadków COVID‐19 w szkole

 

- Rodzaj szkoły (podstawowa /średnia, specjalna/ integracyjna)

 

 - Warunki urbanizacyjne/zagęszczenie ludzi na danym terenie:

•     miasto, wieś

•     duże zakłady pracy na terenie

•     zatrudnienie rodziców w zakładach pracy w których jest ognisko

•     natężenie i czasu kontaktu między osobami

 

- Warunki organizacyjne/ architektoniczne szkoły:

•     mała szkoła/ duża szkoła (powierzchnia na osobę)

•     możliwość odizolowania części klas od pozostałych w kontekście sal i ciągów komunikacyjnych

•     możliwość rozrzedzenia klas na zajęciach

•     możliwości organizacyjne pozwalające na odciążenie ciągów komunikacyjnych

•     liczba  wejść do szkoły

•     stan wentylacji – możliwość stosowania zalecanych procedur

•     możliwość zapewnienia dystansu społecznego w szkole

•     kuchnia własna/ catering

•     wielkość stołówki

•     organizacja świetlicy (mieszanie dzieci z różnych klas)

•     zajęcia dodatkowe (mieszanie dzieci, nauczycieli)

•     organizacja pomocy naukowych (sprzęt rtv
i inne),

•     dostępność do urządzeń higieniczno-sanitarnych

•     liczba klas danego rocznika

•     liczba  dzieci w klasach

•     możliwości organizacji przerw dla poszczególnych klas o różnych godzinach

•     liczby  nauczycieli mających zajęcia w ciągu dnia z dana klasą i ich kontaktów z innymi klasami

•     mieszanie się kadry pedagogicznej i pracowników obsługi szkoły

•     inne istotne z punktu widzenia dyrektora/ państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

Rodzice dzieci podlegających kwarantannie – sami rodzice podlegają kwarantannie z racji wspólnego zamieszkiwania.  Za okres trwania kwarantanny przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek (np. pracodawcę) lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rodzicom dzieci objętych nadzorem epidemiologicznym - nie przysługuje zasiłek opiekuńczy z racji uczęszczania dziecka do szkoły w trybie stacjonarnym. Rodzic powinien dopilnować, aby dziecko dwa razy dziennie miało wykonany pomiar temperatury oraz kontrolowany był stan zdrowia dziecka.

powrót
  • Przejdź do Patron Szkoły
  • Przejdź do Wesoły promyk
  • Przejdź do Plan Lekcji
  • Przejdź do E-dziennik
  • Przejdź do MEN
  • Przejdź do OKE Łomża
  • Przejdź do Strona archiwalna
  • Przejdź do Kuratorium Oświaty Białystok
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl