Kontrast
Rozmiar czcionki
Mapa strony
Szukaj na stronie
Godło Polski z nazwą szkoły

Szkoła Podstawowa w Nowych Piekutach

Profilaktyka w szkole w roku szkolnym 2022/2023

Program profilaktyczny TRZYMAJ FORMĘ adresowany jest do uczniów klas V- VIII i ich rodziców.  Główne założenie programu to edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad zdrowego stylu życia w oparciu o piramidę żywienia i aktywność fizyczną. Ponadto w ramach programu uczniowie poznają skutki zdrowotne, np. otyłości, braku aktywności fizycznej, niedoboru składników odżywczych.  Koordynatorami programu są Jadwiga Radulska- Kostro i Wioletta Litwińczuk.

 

Program profilaktyczny czerniaka skóry ZNAMIĘ. ZNAM JE realizowany jest w klasach VII-VIII.  Główne cele to: przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka, uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie oraz ukazanie wartości odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. Koordynator Jadwiga Radulska - Kostro

 

Program PODSTĘPNE WZW jest adresowany do uczniów klas VII – VIII.

Główne założenie tego programu to upowszechnienie wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C poprzez:

-        przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HAV, HBV i HCV,

-        uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie,

-        pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych,

-        kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób zakażonych.

 

Program KLESZCZ MAŁY CZY DUŻY- NIC DOBREGO NIE WRÓŻY adresowany jest do uczniów klasy VII i dotyczący zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze na człowieka. Głównym celem jest promowanie skutecznych metod profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu (szczepienia profilaktyczne) oraz boreliozy (stosowanie repelentów, odpowiedniego ubioru). Koordynator Jadwiga Radulska- Kostro


Program „Junior – Edu – Żywienie” (JEŻ) skierowany jest do uczniów klas I- VI, realizowany w ramach zadania zleconego i finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.  Jego głównym celem jest opracowanie i wdrożenie edukacji żywieniowej dla tej grupy wiekowej, kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków uczniów. Realizacja programu przyczyni się do podniesienia świadomości na temat roli żywienia w powiązaniu z aktywnością fizyczną. Koordynatorzy: Renata Brzozowska i Ewa Markowska (klasy I -III); Jadwiga Radulska – Kostro i Wioletta Litwińczuk (klasy IV – VI).

 

Program BIEG PO ZDROWIE adresowany jest do uczniów do uczniów klas IV i ich rodziców. Główne cele programu to: opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Koordynatorkami są wychowawcy klas IV: Alina Kostro i Anna Buczyńska.

 

PROGRAM EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ I ANTYALKOHOLOWEJ skierowany do uczniów klas I-VIII oraz ich rodziców. W ramach programu podejmowane będą działania mające na celu zmniejszenie narażenia dzieci na palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia, a także kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu oraz picia alkoholu. Koordynator: Wioletta Litwińczuk.

 

Program MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY skierowany jest do dzieci mających rozpocząć naukę w szkole oraz do ich rodziców. Głównym celem akcji edukacyjnej jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród rodziców i uczniów. Koordynator: Dorota Grochowska-Gierałtowska. 

 

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS adresowany jest do grupy dzieci w wieku 5-6 lat oraz ich rodziców. Ma on na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Koordynator: Monika Łapińska.

 

Projekt profilaktyczny NIE BIORĘ ,NIE RYZYKUJĘ adresowany jest do uczniów klas     IV- VIII. Główne cele projektu to: uświadomienie uczniom czym jest uzależnienie, jakie są jego skutki zdrowotne i społeczne oraz budowanie poczucia własnej wartości i   kształcenie postaw asertywnych. Koordynatorzy: Jadwiga Radulska- Kostro i Wioletta Litwińczuk.

  • Przejdź do Patron Szkoły
  • Przejdź do Plan Lekcji
  • Przejdź do E-dziennik
  • Przejdź do MEN
  • Przejdź do OKE Łomża
  • Przejdź do Strona archiwalna
  • Przejdź do Kuratorium Oświaty Białystok
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl