Kontrast
Rozmiar czcionki
Mapa strony
Szukaj na stronie
Godło Polski z nazwą szkoły

Szkoła Podstawowa w Nowych Piekutach

Deklaracja dostępności serwisu szkolanowepiekuty.pvi.pl

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej szkolanowepiekuty.pvi.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego szkolanowepiekuty.pvi.pl

 

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego Telefon: 86 47 65 045 E-mail: Turn on Javascript! Adres korespondencyjny: ul.Główna 3, 18-212 Nowe Piekuty

Data publikacji strony internetowej: 2018.08.27

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.03.29

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy wsparciu narzędzi do analizy kodu strony takich jak https://wave.webaim.org/.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.szkolanowepiekuty.pvi.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • nawigacja przy pomocy klawiatury
 • znaczniki ARIA

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Danuta Wyszyńska, adres poczty elektronicznej Turn on Javascript!. Kontaktować można się także telefonicznie, pod nr 86 47 65 045 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego, ul.Główna 3, 18-212 Nowe Piekuty

Opis dostępności architektonicznej Budynek szkoły umiejscowiony jest frontem do ulicy Głównej. Wjazd wykonany jest z kostki brukowej, umożliwiający dojazd wózkiem inwalidzkim. Na parkingu, w bliskiej odległości od wejścia do budynku, oznaczone jest miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku prowadzą dwa wejścia z podjazdami dla osób poruszających się na wózku.

Pomieszczenia zajmowane przez szkołę znajdują się na parterze oraz piętrach od I do II. Po wejściu do budynku można zwrócić się o pomoc lub wskazanie docelowego miejsca do osoby pełniącej dyżur przy drzwiach wejściowych. Dla osób na wózkach dostępnych jest większość pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Nie ma windy na wyższe kondygnacje.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Przejdź do Patron Szkoły
 • Przejdź do Plan Lekcji
 • Przejdź do E-dziennik
 • Przejdź do MEN
 • Przejdź do OKE Łomża
 • Przejdź do Strona archiwalna
 • Przejdź do Kuratorium Oświaty Białystok
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl